fredag 11. mai 2012

Solskinnshistorie fra Melhus bibliotek
Fakta om Melhus bibliotek

Antall årsverk per 1000 innbygger: 0,20
Antall utlån pr. innbygger i 2010: 2,8
Antall stillinger: 3,75
Antall innbyggere: 14800

Aktiviteter ved Melhus bibliotek – i tillegg til vanlig utlånsvirksomhet:

Utstrakt besøk på skoler og barnehager.
Vi har ei stilling som barne- og ungdomsbibliotekar, fordelt på to damer. De besøker skoler og barnehager i hele kommunen med bokpresentasjoner og lesestunder. Vi har også mye besøk fra grupper her på biblioteket.

Lesing for psykisk utviklingshemmede.
Et kulturtilbud. En ansatt leser for ca 35 personer med funksjonshemming som ”har time” her i løpet av en 14-dagersperiode. Dette foregår gjennom hele året, og vi har nå hatt dette tilbudet i ca 20 år.

Vi driver flere lesesirkler.
En for lærere og andre pedagoger og en for barnehageansatte. Dessuten har vi bidratt til å få i gang flere sirkler for fritidslesing, mest for eldre damer.

Samarbeid med voksenopplæringa.
Fremmedspråklige som går på norskopplæring inviteres hit til foredrag med forskjellig tema ca to ganger i semesteret. Vi har hatt ulike tema som kan interessere de som kommer ny til landet, for eksempel norsk landbruk, matskikker, frivillige organisasjoner, barnebøker, hvordan det offentlige fungerer osv.

Lørdagsmatiné.
Et samarbeid med kulturskolen ca tre ganger pr halvår. Kulturskolens elever spiller, vi fra biblioteket har opplesning. Salg av vafler, kake, saft og kaffe der inntekta går til et godt formål.

Lesestund på aldershjem.
Noen av våre leseombud eller en av oss ansatte leser annenhver fredag på to ulike aldershjem.

Litteraturkvelder.
Bokpresentasjoner med enkel servering, noen ganger med musikk – åpent for alle. Vi har hatt besøk av flere lokale forfattere og andre som har presentert bøker, bl.a. Marit Havdal.

Andre arrangement.
Kunstutstillinger, konserter, barnehageteater, forfatterbesøk m.m. – flere ganger pr halvår.

Bygdakafe ved Gåsbakken skole.
Skolen arrangerer bygdakafe med underholdning, kaffe- og loddsalg med godt oppmøte fra bygdafolk første torsdag i måneden. Da er vi tilstede med et lite utvalg av bøker som folk får låne av. På den måten får vi gitt et lite tilbud til befolkninga i den kretsen som ligger lengst fra sentrum.


1 kommentar:

  1. Dette beskriver et bibliotek som tar samfunnsoppdraget som møtested og formidler på alvor ! Bra !

    SvarSlett