fredag 9. desember 2011

Solskinnshistorie fra Hemne bibliotek

Antall innbyggere: 4225  
Antall årsverk pr. 1000 innbyggere: 0,38 (Totalt 1,6 årsverk)
Antall utlån per innbygger i 2010: 4,20
Antall ansatte i biblioteket: 2
kilde: Hemne  bibliotek
Flytting til nye lokaler sommeren 2010.
Vi flyttet inn i Meierigården i juni 2010, som første aktør.  Dette er det
gamle meieriet her i kommunen og som er tenkt til å bli kulturhus.
Kronerulling er i gang blant entusiaster. Men vi får nå se om/når planer kan realiseres.


Bokprat og andre aktiviteter i biblioteket

Vi er så heldig at vi har en utdannet "Bokprater" i staben, og vi har siden
2006 kunnet tilby bokprat til skolene.
I fjor høst møtte mange klasser her i biblioteket til Bokprat. God Bokprat
er levende formidling av litteratur som stimulerer til lesing.

Boken kommer-tjeneste.
Den andre tirsdagen i måneden har vi Boken kommer- tjeneste ved Hemne
Helsesenter. Da går vi rundt med bøker, lydbøker, filmer og
musikkinnspillinger til beboere ved flere avdelinger. Dette er et populært
tiltak som blir gjennomført i samarbeid med aktivitør ved senteret.
Likeså har vi Høytlesning ved en avdeling to ganger i måneden.

Konsert i biblioteket.
Vi hadde konsert i "ny-biblioteket" med Tom Roger Aadland 27.09.10

Forfatterbesøk i biblioteket.
26.10.10 hadde vi forfatterbesøk med Bjørn Nilsen, som fortalte om
forfatterskapet sitt og leste fra egne tekster.
I tillegg fortalte han fra tiden som journalist i NRK

Bildet er tatt ved den offisielle åpninga 30.aug. 2010.
Da var det aktuelt med BOKBAD i biblioteket.


Foto: John M.Myrhaug, Avisa Sør-Trøndelag.

mandag 14. november 2011

Solskinnshistorie fra Saupstad filial, Trondheim folkebibliotekFakta om Saupstad filial, Trondheim kommune:
Antall innbyggere:     12 000
Antall innbyggere per årsverk: 4800
Antall utlån per innbygger i 2010: 5,6
kilde: Trondheim folkebibliotek  

Saupstad er et av distriktene i Heimdal bydel i Trondheim kommune. Saupstad distrikt grenser mot Heimdal i sør og vest og Flatåsen i nord og øst. Bydelen er kommunens tettest befolkede område, og består av områdene Kolstad, Saupstad og Huseby.

Vi spurte avdelingsleder Sølvi Eriksen Lind om hva som er spesielt ved Saupstad filial og hvilken betydning har biblioteket for bydelen?

"Saupstad bibliotek ligger i en bydel i Trondheim med innbyggere fra mange forskjellige land. Det snakkes ca 30 forskjellige språk i bydelen. Vi har veldig mange besøkende i løpet av en uke, både barn og voksne. Vi er en møteplass i bydelen der mennesker kan møtes på tvers av bakgrunn, språk og kultur.

Saupstad biblioteket har en veldig stor betydning for bydelen. Hos oss møtes pensjonistene til sosialt samvær med kaffe og ferske aviser. Barn og ungdom kommer til biblioteket hver dag etter skoletid. Hos oss kan de være sammen med venner, låne pc, spille sjakk og x-box. Vi er veldig heldig som har så mange unge som kommer til biblioteket, å ha lånekort er rett og slett trendy på Saupstad. I tillegg har vi et godt samarbeid med barnehager og skoler i bydelen"

Gjør dere noe som ingen andre gjør?

"Noe som er spesielt for vårt bibliotek er at vi, i samarbeid med Frivilligsentralen på Saupstad, har laget et tilbud til de som har behov for å trene på å snakke norsk. Hver uke tilbyr vi språkkafé. Språkkafeen blir drevet av to dyktige damer som heter Sigrun og Gyro. De tar i mot ca 18-20 personer for å samtale. På språkkafeen mangler det aldri noe å snakke om. Alle har fått muligheten til å snakke om sitt land og sin bakgrunn. Noen ganger snakker vi om noe som har vært i nyhetene, om vanskelige ord i media, og andre ganger går samtalene av seg selv. Da vi startet språkkafeen i januar 2010, måtte vi bruke mye tid på å få kontakt med folk. Det hjelper ikke å bare henge opp plakater. Vi måtte ta kontakt med voksenopplæringen og Nav for å rekruttere kandidater. I dag får vi tilbakemelding om at det er et stort behov for slike opplegg der det er mulig å få muligheten til å snakke vanlig norsk dagligtale. Vi har alltid enkel servering på språkkafeen. Det er alltid kaffe og te på bordet, noen gangen har vi i tillegg litt mat, steiker vafler, kjøper inn rundstykker og pålegg, eller bare litt frukt. På juleavslutningen for språkkafeen kom samtlige av gjestene med mat, da bugnet det av deilig mat fra mange forskjellige land.

De som kommer på språkkafeen er veldig fornøyd med opplegget. Det er veldig sosialt, lattersalvene er aldri langt unna. Vi har fremdeles mange som ønsker å komme for å praktisere norsk, men vi har ikke kapasitet til å ta i mot flere foreløpig. I Trondheim skal vi starte med språkkafé både på Byåsen bibliotek og på hovedbiblioteket, slik vil mange flere få tilbud.

Saupstad bibliotek samarbeider også om andre tiltak i bydelen. Ett samarbeid er å tilby jentekvelder på biblioteket. Sammen med Frivilligsentralen og Ungdomstjenesten på Saupstad inviterer vi jenter på 8. trinn på biblioteket til diverse hobbyaktiviteter en gang i måneden.

Et annet samarbeid som vi har er Familielørdag på biblioteket, da har vi høytlesning og hobbyverksted for bydelens beboere"

Faksimile fra Adresseavisen 14.01.2010
Ny bibliotekfilial skal gi drømmer og opplevelser

Ordfører Rita Ottervik ga en pakke med brettspill som gave da hun onsdag innviet den nye bibliotekfilialen på Saupstad. Dermed signaliserte hun at mange av kundene vil være unger.

Ottervik sa at biblioteket skal gi rom både for drømmer og opplevelser. Hun kunne også ha nevnt lekserom, for på den nye filialen er det lagt til rette for at elevene skal kunne gjøre skolearbeid etter skoletid.
I eventyrkroken
Biblioteksjef Berit Skillingsaas Nygård fra Trondheim folkebibliotek snakket også om biblioteket som møteplass for eldre og yngre. Her er det mulig for seniorer å drikke kaffe og føre en god samtale, samtidig som unger fra barnehagene har treff i eventyrkroken. – Dessuten skal vi ha språkkafé for nye landsmenn som vil bli bedre i norsk, la hun til.
Mye gjenbruk
Selv om interiøret i biblioteket virker splitter nytt, er det en sannhet med modifikasjoner. For halvparten av inventaret er resultat av gjenbruk. Derfor har innredningen ikke kostet mer enn en halv million kroner, ifølge biblioteksjefen. Et høydepunkt under åpningshøytideligheten var en liten forestilling av elever fra skolene på Saupstad. De ga Bjørnsonåret en pangstart ved å fremføre utdrag fra nasjonaldikterens fortelling "En glad gutt", en bok som nok også er å oppdrive i filialens store litteratursamling.                               ROLF ROLFSEN 72 50 15 38 Rolf.Rolfsen@adresseavisen.no

mandag 17. oktober 2011

Solskinnshistorie fra Frøya bibliotek

Fakta om Frøya:
Antall innbyggere     4.344
Antall innbyggere per årsverk: 1906
Antall utlån per innbygger i 2010: 4,4

kilde: Kostra    


Frøya er en liten kommune i Sør-Trøndelag med fiske-og oppdrettsnæring som hovedsakelig preger kommunen.

Gunhild Riiber er biblioteksjefen og har følgende å fortelle om Frøya Bibliotek:

"I Frøya bibliotek driver vi som de fleste andre folkebibliotek jevnt og trutt med varierte tjenester til brukerne våre. Vi arbeider etter filosofien om at det er det jevne som drar, og legger vekt på å få til god kvalitet i alle små ledd som tjenesten består av til det store hele. I desember startet vi med lesestunder for barn, og hadde til å begynne med tre ulike menn i uniform som leste: en sykepleier, en politimann og en brannmann. Her ser vi brannmannen leser for barna.  

Vi startet med lesestunder for barn i desember 2010, men erfarte utover våren at det kom få barn til tilbudet. Barna i målgruppen er stort sett i barnehage på dagtid. Barnehagene opplever at det er utfordrende å få til å reise til hovedbiblioteket med, og ha nok personale til dette. Det er også ressurskrevende i forhold til at de fleste må i bil eller buss for å komme hit til oss. Så her må biblioteket ta andre grep etter hvert for å nå denne målgruppen direkte, siden vi la ned tilbudet etter noen måneders prøvetid.

Vi samarbeider med Foreningen !les, og fra denne foreningen har vi satt ut flere bokbyttestasjoner, Kyrre, rundt om på 10 offentlige steder i kommunen: Den står i butikker, hos frisør, lege, hos frivillighetssentralen, på legekontor, ferga til øyrekka, rådhuset, og på hotellet. De har stått fra november til mars, mye lenger enn det var tenkt fra starten av. Årsaken til det er at flere brukere har uttrykt glede og nytte av stasjonene, og at vi har sett at det har vært jevnlig utskifting av bøkene. Vi erfarer at bøkene vi fyller på med, blir tatt med hjem av brukere og at det i noen grad fylles på av befolkningen selv. Dette tilbudet fungerer fint, og vi kommer til å ha det stående så lenge pappen holder på Kyrre.

Leseagenten har deltatt på de fleste foreldremøter på barnetrinnet, og gitt foreldre boktips og veiledning i hvordan de kan bruke den elektroniske selvbetjeningen vi tilbyr. Vi har også gitt bort flere arbeidsplassbibliotek og hatt forfatterbesøk i lokale bedrifter.

Faksimile fra lokalavisa Hitra-Frøya:

Vi er et ”Leser søker bok” bibliotek, og har trofaste leseombud. Vi samarbeider også med folkeakademiet, og skal snart ha forfatterbesøk i samarbeid med dem.
Det som preger hverdagen vår aller mest, er at vi også er skolebibliotek for en 1.–10. trinnskole, som ligger vegg i vegg med lokalene våre. Når vi skal tenke på solskinnshistorier er det kanskje situasjoner og gylne øyeblikk knyttet til disse brukerne vi tenker på. Vi legger vekt på å være tilgjengelige og aktive for å oppmuntre ungene i deres leseengasjement. Vi foreslår bøker eller annet, og vi har også lært elevene, foreldrene og lærerne hvordan de kan bruke ulike nettressurser for å finne ei bok ungene har lyst til å lese. Barneskolen er dyktig til å legge til rette for at elevene bruker biblioteket i sin oppøvelse av leseferdighet og leseglede. Bildene er tatt når elevene fra 2.trinn var hos oss sist.Vi er i alt 4 personer som jobber i Frøya bibliotek. 2 fulle stillinger på hovedbiblioteket, og en person er ansatt som lørdagsvakt på 7 %. Vi har filial i Mausund, der det er 20 % stilling. I tillegg har vi utlånsstasjoner 2 steder i øyrekka, på Sørburøy og på Sula. Her det de lokale Coop butikkene som administrerer utlånet.
Av nær 25.000 medier i biblioteket har vi for utlånet i 2010 disse statistiske opplysningene for bøker 17927, Dvd 1097, lydbøker 1008, musikk 190.
Vi er i starten med å bygge opp egen nettside for biblioteket på kommunens hjemmeside. http://www.froya.kommune.no/Modules/Default.aspx
Vi prøver også å bruke media regelmessig, slik som eksempelvis dette innslaget http://www.froya.no/nyheter/bibliotekets_ukjente_tilbud/


Nye utfordringer:


Som de fleste opplever vi at vi har stramme budsjettrammer til innkjøp og drift.
Biblioteket har begynt å ta tak i hvordan vi kan støtte oppvekstsektoren planmessig. Hvordan kan vi utgjøre en merverdi til elevens opplæring og i lærerens planlegging? Vi er på stadiet der vi orienterer oss mot å utforme langsiktige planer og de mer konkrete kortsiktige. Her skal vi også samtidig få på plass kulturplan i kommunen.
Vi har en stor andel av befolkningen som er minoritetspråklige, og tjenestene våre vil i stadig større grad gjenspeile dette fremover."

Takk til Gunhild Riiber som delte sin historie med oss. Vi håper vi kan være til hjelp i de kommende utfordringene dere står overfor. 


Kom gjerne med innspill til oss og Gunhild i kommentarfeltet nedenfor.

torsdag 6. oktober 2011

Formål for denne bloggen

Hei
I mange år har styret i Norsk bibliotekforening avd Sør-Trøndelag jobbet med å holde seg oppdatert på hva som skjer i de ulike bibliotek i kommunene, og forsøkt å komme på banen når det trengs.

Våren 2010 igangsatte vi et prosjekt "Kokeboka - en solskinnshistorie" der vi arbeidet frem en liten spørreundersøkelse med vekt på hva lokalsamfunnet tjener på å ha bibliotek. Vi ba om en solskinnshistorie fra folkebibliotekene og svarene strømmet på vinter/vår 2011. Opprinnelig tenkte vi å trykke opp dette, men har funnet ut at å legge dette ut på blogg og facebook er en bedre idé. Det gjør det lettere å redigere underveis, da dette skal vise utvikling og samfunnsengasjement, og ikke være en statisk rapport. Vi håper blogginnleggene kan inspirere til videre utvikling av gode tjenester.

Vi har lært folkebibliotekene i Sør-Trøndelag bedre å kjenne gjennom dette, og vi håper at mange flere får anledning til dette gjennom bloggen: politikere, media, andre bibliotek og samfunnengasjerte rundt om i kommunene.

I tillegg til å vise dette prosjektet vil vi nok legge ut blogger om annet som skjer i regi av NBF Sør-Trøndelag også, som kampanjer og bibliotekpriser. Følg oss gjerne på Facebook og hjemmesiden vår også. Kom gjerne tilbake til oss med tilbakemeldinger via epost: nbfstr@gmail.com eller direkte på bloggen.

Redaksjonen for bibliotekbloggene består av: Liv Ranum, Sør-Trøndelag fylkesbibliotek ; Lars Danielsen, Trondheim folkebibliotek (styret) og Thrine Merethe Broch, Trondheim katedralskole (styret).

Med vennlig hilsen

Thrine Merethe Broch
leder
Norsk bibliotekforening avd Sør-Trøndelag