fredag 23. november 2012

Solskinnshistorie fra Klæbu folkebibliotek


Fakta om Klæbu folkebibliotek

Årsverk pr 1000 innbyggere: 0.29
Utlån pr innbygger: 4,36
Antall stillinger: 1,7 (fordelt på tre personer)
Innbyggere: 5900

6 offentlige barnehager. 4 private, derav to store og to små familie-barnehager. Alle barnehagene (unntatt i de to familiebarnehagene) i tillegg til to skofriavdelinger er nå med i ordningen.

Klæbu kommune har svært lav gjennomsnittsalder, en av landets laveste.


Bibliotekfilialer i barnehager

I 2005 vant vi i lotto, dvs vi var så heldige å få bli med på et prosjekt som ble drevet av Lesesenteret i Stavanger og finansiert av ABM-utvikling. Tre kommuner i landet, Drammen, Sortland og Klæbu skulle få penger for å etablere bibliotekfilialer i barnehagene. Disse bøkene skulle brukes aktivt i barnehagene og ungene skulle kunne låne med bøkene hjem. I tillegg fikk alle barnehageansatte to kursdager før start og en kursdag pr år de tre årene prosjektet varte.

Det var veldig viktig med de to kursdagene for alle ansatte. Det gjorde at alle fikk samme grunnlaget for jobben som nå skulle gjøres. To svært inspirerte kursledere fra Lesesenteret i Stavanger hjalp også på.

Prosjektet ble kaldt ”Boktras”. Tras er et registreringssystem som den gang ble brukt i alle barnehagene her i kommunen. Bruken av bøker og lesing ble derfor knyttet opp mot denne registreringa. I tillegg skulle de barnehageansatte skrive små historier fra hverdagen i barnehagen. For eksempel slike som denne:

En voksen leste boka ”Jeg vil spise et barn” høyt. Per (4)var raskt ute og sa at den ville han låne med seg hjem og boka ble lagt i hylla hans. Lars (4) hadde også veldig lyst på den boka og fikk lov til å låne og lese den flere ganger i løpet av dagen. Da mor til Lars kom for å hente ham, måtte hun høre på at Lars leste hele boka for henne før han la den i hylla til Per. Lars erklærte at den boka skulle han låne med hjem etter at Per hadde levert den igjen. Da sa moren til Lars, at jammen nå har du jo lest den boka. Da stirret Lars veldig rart på moren sin.

Hovedmålet for prosjektet var å etablere en levedyktig kultur for lesing i barnehagene. Dette ble gjort ved å:
-         Styrke barnehagens arbeid med aktiv språkstimulering gjennom leseaktiviteter
-         Øke de voksnes refleksjoner rundt språkstimulering og leseaktiviteter
-         Gi tilgang til ny og aktuell litteratur gjennom bibliotekfilialer i barnehagen
-         Etablere gode lese- og lånevaner hos barn og foreldre i barnehagenHva gjorde vi når prosjektet var over og pengene ikke kom lenger? Var det aktuelt for barnehagene å fortsette arbeidet? Det var det heldigvis. Barnehagene stod hardt på, de syns at dette arbeidet var svært viktig. Så det måtte vi fortsette med. En etter har de andre barnehagene i kommunen etter hvert blitt med. Skofri på Sørborgen, den største barneskolen i kommunen er også med. Pr i dag mangler vi en stor og to små private barnehager og skofri på Tanem skole.
Hvordan finansierer vi dette? Det er et krevende arbeid å drive disse bibliotekfilialene. Men vi har funnet ut at vi vil prioritere dette arbeidet. Klæbu har en svært ung alderssammensetning og vi tror at det er viktig å satse på de yngste. Etter mye om og med har vi fra 2011  kr 50.000 på budsjettet til dette arbeidet. Disse pengene går til innkjøp av bøker. I tillegg arrangerer vi en kursdag i året med litteratur og formidling som tema.  Sammen med barnehagene har vi også fem møter i året møter der vi diskuterer arbeidet vi driver med. Disse møtene fungerer ofte som en idebank, der alle forteller hva de holder på med. Det jobbes utrolig godt med bøker i barnehagene i Klæbu, ikke i alle barnehagene hele tida, men i det store og hele.

Det ble utgitt to hefter i forbindelse med prosjektet.
1.     Bok i bruk i barnehagen
2.     Les for meg, pliiis!


Liv Ranum
Klæbu folkebibliotek