mandag 8. oktober 2012

Solskinnshistorie fra Heimdal filial

Trondheim kommune
Fakta om Heimdal bibliotekfilial 

Antall innbyggere: 20.000
Antall innbyggere pr. årsverk: 10.000
Antall utlån pr. innbygger: 2,5
Antall ansatte: 2-3


Et bydelsbibliotek i Trondheim.
Heimdal bibliotek ligger sentralt plassert i en bydel med nærmere 20.000 innbyggere og er en viktig møteplass for lånere i alle aldre. Det har lenge eksistert bibliotek i denne bydelen, men ved kommunesammenslåingen i 1964 ble dagens bibliotekfilial etablert. Filialen har flyttet litt rundt, men har siden høsten 2000 vært plassert i Hovdebygget på Heimdal, like ved Adresseavisen, samlokalisert med de øvrige kommunale enhetene i kommunen. I Januar 2007 flyttet de igjen, inn i nybygde lokaler vegg i vegg med det gamle bygget, sier Unni Ustad, filialleder på Heimdal bibliotek.
 


Hva er spesielt ved ditt bibliotek og hvilken betydning har ditt bibliotek for lokalsamfunnet?
Heimdal bibliotek er et populært møtested i bydelen vår.  Med 40 timers åpningstid pr. uke og vel 80.000 utlån pr. år er vi godt besøkt.  I en travel hverdag er det vanskelig å få gjort alt det man gjerne ville, men vi opplever mange fornøyde kunder og glade brukere.
Vi har tilbud til et bredt spekter av brukergrupper, fra lesestunder for førskolebarn, bokprat og presentasjoner for skoleklasser, lesesirkel, pc’er til bruk for publikum, kortfattet pc-opplæring for seniorer til oppsøkende virksomhet for eldre hjemme og på institusjon.
Heimdal bibliotek interiør
(Bildene er tatt av Ragnhild Løvli, Trondheim folkebibliotek. Hentet fra hjemmesiden til Heimdal filial.)

Som et eksempel fra vår arbeidshverdag har jeg lyst til å trekke fram en liten solskinnshistorie fra en lesestund nå i høst.  Ettersom det ofte blir liten tid til å forberede seg, tar jeg ofte til bøker som jeg har hatt tidligere og ”kan” fra før.  Nå hadde jeg, blant flere, plukket fram billedboka Snipp Snapp! (av Mara Bergmann).  Den hadde jeg lest for ca. 1 år siden, og visste at det var stor utskifting av barn på lesestunden siden den gang.  Boka har flotte, litt skumle illustrasjoner, og handler blant annet om en alligator.  Jeg viste fram boka, og tenkte at jeg skulle begynne med å forklare at alligator er et annet ord for krokodille.  Men plutselig sier en liten pjokk på 1.rad fornøyd – ”Del el alligatolen”!  Jeg tenkte ”- du verden, det var en utrolig språkmektig liten fyr”.  Boka ble lest til stor begeistring, og etter lesestunden fikk jeg svaret.  En familiebarnehage med 4 små gutter hadde vært på lesestund for ett år siden og hørt denne historien.  Senere hadde de lett etter boka mange ganger og ikke funnet den igjen – før de endelig fikk høre den på nytt.  Og denne gangen lånte de den med seg hjem etterpå!
Så det er ikke alltid dumt at man ikke har tid til å fornye seg.
For mer informasjon om Heimdal filial: http://www.trondheim.kommune.no/folkebiblioteket/heimdal/