fredag 9. desember 2011

Solskinnshistorie fra Hemne bibliotek

Antall innbyggere: 4225  
Antall årsverk pr. 1000 innbyggere: 0,38 (Totalt 1,6 årsverk)
Antall utlån per innbygger i 2010: 4,20
Antall ansatte i biblioteket: 2
kilde: Hemne  bibliotek
Flytting til nye lokaler sommeren 2010.
Vi flyttet inn i Meierigården i juni 2010, som første aktør.  Dette er det
gamle meieriet her i kommunen og som er tenkt til å bli kulturhus.
Kronerulling er i gang blant entusiaster. Men vi får nå se om/når planer kan realiseres.


Bokprat og andre aktiviteter i biblioteket

Vi er så heldig at vi har en utdannet "Bokprater" i staben, og vi har siden
2006 kunnet tilby bokprat til skolene.
I fjor høst møtte mange klasser her i biblioteket til Bokprat. God Bokprat
er levende formidling av litteratur som stimulerer til lesing.

Boken kommer-tjeneste.
Den andre tirsdagen i måneden har vi Boken kommer- tjeneste ved Hemne
Helsesenter. Da går vi rundt med bøker, lydbøker, filmer og
musikkinnspillinger til beboere ved flere avdelinger. Dette er et populært
tiltak som blir gjennomført i samarbeid med aktivitør ved senteret.
Likeså har vi Høytlesning ved en avdeling to ganger i måneden.

Konsert i biblioteket.
Vi hadde konsert i "ny-biblioteket" med Tom Roger Aadland 27.09.10

Forfatterbesøk i biblioteket.
26.10.10 hadde vi forfatterbesøk med Bjørn Nilsen, som fortalte om
forfatterskapet sitt og leste fra egne tekster.
I tillegg fortalte han fra tiden som journalist i NRK

Bildet er tatt ved den offisielle åpninga 30.aug. 2010.
Da var det aktuelt med BOKBAD i biblioteket.


Foto: John M.Myrhaug, Avisa Sør-Trøndelag.