mandag 14. november 2011

Solskinnshistorie fra Saupstad filial, Trondheim folkebibliotekFakta om Saupstad filial, Trondheim kommune:
Antall innbyggere:     12 000
Antall innbyggere per årsverk: 4800
Antall utlån per innbygger i 2010: 5,6
kilde: Trondheim folkebibliotek  

Saupstad er et av distriktene i Heimdal bydel i Trondheim kommune. Saupstad distrikt grenser mot Heimdal i sør og vest og Flatåsen i nord og øst. Bydelen er kommunens tettest befolkede område, og består av områdene Kolstad, Saupstad og Huseby.

Vi spurte avdelingsleder Sølvi Eriksen Lind om hva som er spesielt ved Saupstad filial og hvilken betydning har biblioteket for bydelen?

"Saupstad bibliotek ligger i en bydel i Trondheim med innbyggere fra mange forskjellige land. Det snakkes ca 30 forskjellige språk i bydelen. Vi har veldig mange besøkende i løpet av en uke, både barn og voksne. Vi er en møteplass i bydelen der mennesker kan møtes på tvers av bakgrunn, språk og kultur.

Saupstad biblioteket har en veldig stor betydning for bydelen. Hos oss møtes pensjonistene til sosialt samvær med kaffe og ferske aviser. Barn og ungdom kommer til biblioteket hver dag etter skoletid. Hos oss kan de være sammen med venner, låne pc, spille sjakk og x-box. Vi er veldig heldig som har så mange unge som kommer til biblioteket, å ha lånekort er rett og slett trendy på Saupstad. I tillegg har vi et godt samarbeid med barnehager og skoler i bydelen"

Gjør dere noe som ingen andre gjør?

"Noe som er spesielt for vårt bibliotek er at vi, i samarbeid med Frivilligsentralen på Saupstad, har laget et tilbud til de som har behov for å trene på å snakke norsk. Hver uke tilbyr vi språkkafé. Språkkafeen blir drevet av to dyktige damer som heter Sigrun og Gyro. De tar i mot ca 18-20 personer for å samtale. På språkkafeen mangler det aldri noe å snakke om. Alle har fått muligheten til å snakke om sitt land og sin bakgrunn. Noen ganger snakker vi om noe som har vært i nyhetene, om vanskelige ord i media, og andre ganger går samtalene av seg selv. Da vi startet språkkafeen i januar 2010, måtte vi bruke mye tid på å få kontakt med folk. Det hjelper ikke å bare henge opp plakater. Vi måtte ta kontakt med voksenopplæringen og Nav for å rekruttere kandidater. I dag får vi tilbakemelding om at det er et stort behov for slike opplegg der det er mulig å få muligheten til å snakke vanlig norsk dagligtale. Vi har alltid enkel servering på språkkafeen. Det er alltid kaffe og te på bordet, noen gangen har vi i tillegg litt mat, steiker vafler, kjøper inn rundstykker og pålegg, eller bare litt frukt. På juleavslutningen for språkkafeen kom samtlige av gjestene med mat, da bugnet det av deilig mat fra mange forskjellige land.

De som kommer på språkkafeen er veldig fornøyd med opplegget. Det er veldig sosialt, lattersalvene er aldri langt unna. Vi har fremdeles mange som ønsker å komme for å praktisere norsk, men vi har ikke kapasitet til å ta i mot flere foreløpig. I Trondheim skal vi starte med språkkafé både på Byåsen bibliotek og på hovedbiblioteket, slik vil mange flere få tilbud.

Saupstad bibliotek samarbeider også om andre tiltak i bydelen. Ett samarbeid er å tilby jentekvelder på biblioteket. Sammen med Frivilligsentralen og Ungdomstjenesten på Saupstad inviterer vi jenter på 8. trinn på biblioteket til diverse hobbyaktiviteter en gang i måneden.

Et annet samarbeid som vi har er Familielørdag på biblioteket, da har vi høytlesning og hobbyverksted for bydelens beboere"

Faksimile fra Adresseavisen 14.01.2010
Ny bibliotekfilial skal gi drømmer og opplevelser

Ordfører Rita Ottervik ga en pakke med brettspill som gave da hun onsdag innviet den nye bibliotekfilialen på Saupstad. Dermed signaliserte hun at mange av kundene vil være unger.

Ottervik sa at biblioteket skal gi rom både for drømmer og opplevelser. Hun kunne også ha nevnt lekserom, for på den nye filialen er det lagt til rette for at elevene skal kunne gjøre skolearbeid etter skoletid.
I eventyrkroken
Biblioteksjef Berit Skillingsaas Nygård fra Trondheim folkebibliotek snakket også om biblioteket som møteplass for eldre og yngre. Her er det mulig for seniorer å drikke kaffe og føre en god samtale, samtidig som unger fra barnehagene har treff i eventyrkroken. – Dessuten skal vi ha språkkafé for nye landsmenn som vil bli bedre i norsk, la hun til.
Mye gjenbruk
Selv om interiøret i biblioteket virker splitter nytt, er det en sannhet med modifikasjoner. For halvparten av inventaret er resultat av gjenbruk. Derfor har innredningen ikke kostet mer enn en halv million kroner, ifølge biblioteksjefen. Et høydepunkt under åpningshøytideligheten var en liten forestilling av elever fra skolene på Saupstad. De ga Bjørnsonåret en pangstart ved å fremføre utdrag fra nasjonaldikterens fortelling "En glad gutt", en bok som nok også er å oppdrive i filialens store litteratursamling.                               ROLF ROLFSEN 72 50 15 38 Rolf.Rolfsen@adresseavisen.no