fredag 14. august 2015

Solskinnshistorie fra Biblioteket Dragvoll - Kunnskap:kaffe

Kunnskap:kaffe - 30 minutters pitching av et tema

Lunsjarrangement ved NTNU Universitetsbiblioteket, Biblioteket Dragvoll


Biblioteket Dragvoll skal være en felles møteplass for forskere, ansatte og studenter for å fortelle om sine forskningsprosjektet, den nye boka eller en spennende artikkel de har skrevet.

Vi har fått i stand et samarbeid med fagmiljøet ved Dragvoll, det humanistisk fakultet og fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse om arrangementene. Fakultetene skaffer en forsker, stipendiat eller ansatt, som forteller om noe de holder på med. Biblioteket ordner med det tekniske og praktiske. Selve arrangementet er på 30 minutter, og starter alltid kl. 11:30. Vi serverer te og kaffe. Tilhørerne tar med seg matpakka si.

Vi prøver å få til åtte arrangement i året. Dette skal være et lavterskeltilbud med en populærvitenskapelig vinkling. Av og til er dette første gangen stipendiater presenterer det de holder på med. Tilbakemeldinger har vært at dette er kjempefin trening for dem.

Eksempel på temaer presentert tidligere er: bokbad, «Frakoblet – uten nett i tre uker», «spill (u)kultur i dataspill», «amerikanorsk», «idrettsverdier» og «Open Access»
I gjennomsnitt har vi 30-40 besøkende. Rekorden er 65. Dette passer til våre lokaler og at det skal være et lite og intimt arrangement.

Tilbakemeldinger fra besøkende er at dette er noe de vil ha mere av. En student sa: «Jeg visste ikke at noen forska på dette temaet, spennende! Da lærte jeg noe nytt i dag.»
Markedsføring av kunnskap:kaffe skjer via ulike kanaler:
  •     Infoskjermer
  •     Plakater
  •     Flyers
  •     Innsida for NTNU, ulike kanaler
  •     NTNU Aktivitetskalender
  •     Facebook
  •     Twitter
  •     Universitetsavisa
Stipendiater fra institutt for språk og litteratur  forteller  om amerikanorsk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar